fbpx

Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 1 stycznia 2023 roku

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: dietetykpasionek.pl . Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Alina Pasionek-Sikora, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Alina Pasionek-Sikora z siedzibą
  w Chojnicach 89-600, ul. Nowe Miasto 17, NIP: 5552058046; adres do korespondencji: 89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 17 (“Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail: [email protected]
  2. telefonicznie: +48 603667226
 4. Kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail lub zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Dokładam wszelkiej staranności, by przekazane dane były bezpieczne.
 5. Korzystanie ze strony jest dobrowolne, nie jesteś zobowiązany/a do przekazania swoich danych osobowych, ale może wiązać się to z brakiem możliwości wykonania usługi bądź osiągnięciem celu tj. zapisaniem się do newslettera.
 6. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W dalszej części przeczytasz jak działają pliki cookies.
 7. Korzystam z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w niżej opisanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CEL
PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Obsługa poczty

Adres e-mail oraz dane podane w treści maila są przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza. Podstawą przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119 ze zm.) dalej jako RODO. Zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO

Obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych wskazanych w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane dane.

Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

Obowiązek wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych wskazanych w fakturach, rachunkach oraz inne przekazane dane.

Wykorzystanie cookies

Przetwarzam Twoje IP oraz zachowanie na mojej stronie internetowej, na podstawie zgody udzielonej podczas załadowania strony.

Archiwalny

Przetwarzam wszystkie dane wymienione w tej tabeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Księgowy

Przetwarzam imię, nazwisko, NIP, adres oraz inne dane niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Wysłanie newslettera

Przetwarzam imię, nazwisko, adres e-mail w celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Złożenie zamówienia / wykonanie usługi

Przetwarzam dane przekazane podczas składania zamówienia jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, NIP, dane firmy celem realizacji zamówienia, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Procedura reklamacyjna / odstąpienia od umowy

Przetwarzam dane przekazane podczas złożenia reklamacji / odstąpienia od wykonania umowy jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, NIP, dane firmy, nr rachunku bankowego celem realizacji zamówienia, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego
   z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  4. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego (na podstawie dobrowolnej zgody), będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  5. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt. 1-6 i pkt. 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe są przekazane tylko tym podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem strony internetowej, newslettera
  i sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Podmioty przetwarzające dane:
  1. FLOTEK Sp. z o.o., Al. Poznańska 143, 64-920 Piła, NIP: PL7642706001
   – serwis świadczący usługi hostingu celem przechowywania danych osobowych na serwerze i korzystania z poczty elektronicznej.
  2. iFirma, FIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241b, 53-234 Wrocław, KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, – firma wykonująca usługi księgowe.
  3. Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro), ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887 – platforma, do płatności w sklepie online.
  4. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania newsletter do osób, które dobrowolnie zapisały się na listę mailingową.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Serwis korzysta z plików Cookies na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2022.1648 ze zm).
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu dietetykpasionek.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu dietetykpasionek.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Strona dietetykpasionek.pl wykorzystuje następujące technologie śledzące: wtyczki społecznościowe (Instagram, YouTube, Facebook, Spotify) oraz narzędzia analityczne i marketingowe jak Google Analytics i Meta Pixel.
 11. Skorzystaj z trybu incognito przeglądarki, jeżeli nie chce aby informacje
  o odwiedzanych przez Ciebie stronach były zapisywane w historii przeglądarki.

USŁUGA NEWSLETTER

 1. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 2. Dane osobowe osób, które zapisały się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawcy oprogramowania, w ramach którego dochodzi do przekazywania danych do USA, gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.
 3. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement
 4. Aby zapisać się do newslettera należy podać imię i adres e-mail. Zapisanie się jest czynnością dobrowolną, w każdym momencie możesz wypisać się z usługi newslettera. Dane osobowe będą przetwarzanie do momentu wycofania udzielonej zgody lub wypisania się z newslettera.